Bonitetna odličnost

Uvrščamo se med 1,5% najboljših pravnih subjektov v Sloveniji, ki se ponaša z bonitetno odličnostjo AAA – najvišji razred bonitetne odličnosti v Sloveniji.

Bonitetna ocena odličnosti predstavlja nadpovprečno bonitetno vrednost gospodarskih subjektov. Temelji na računovodskih izkazih subjektov za zadnje poslovno leto in napoveduje varnost poslovanja v naslednjih dvanajstih mesecih. Podjetja z bonitetno odličnostjo poslujejo odlično in izpolnjujejo kriterije za doseganje manjše verjetnosti, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih dogodkov:

-stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo,
-izbris subjekta iz poslovnega registra,
-blokada transakcijskih računov subjekta več kot 60 dni nepretrgoma oziroma več kot 90 dni pretrgoma.

Certifikat bonitetne odličnosti podeljuje skupina Bisnode d.o.o.. Certificiranje se osvežuje vsako leto, saj z novimi podatki izračunavamo, katera podjetja so najboljša. Podjetja tako lahko pokažejo, kako odlično so poslovala v določenem obdobju in kako so oplemenitila svoje delovanje.certifikata, zagotavlja njegovo primerno kredibilnost tako v domačem kot mednarodnem poslovnem okolju. Certifikat omogoča večjo prepoznavnost in hkrati spodbuja korekten poslovni bonton hkrati je tudi zelo verodostojno priznanje za preteklo delo in orodje za nadaljnji razvoj podjetja.