Razstavni salon Senčil Medle v Novem mestu bo jutri, 10. 6. 2023, zaprt.

Bonitetna odličnost

Uvrščamo se med 1,5% najboljših pravnih subjektov v Sloveniji, ki se ponaša z bonitetno odličnostjo AAA – najvišji razred bonitetne odličnosti v Sloveniji.

Bonitetna ocena odličnosti predstavlja nadpovprečno bonitetno vrednost gospodarskih subjektov. Temelji na računovodskih izkazih subjektov za zadnje poslovno leto in napoveduje varnost poslovanja v naslednjih dvanajstih mesecih. Podjetja z bonitetno odličnostjo poslujejo odlično in izpolnjujejo kriterije za doseganje manjše verjetnosti, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih dogodkov:

-stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo,
-izbris subjekta iz poslovnega registra,
-blokada transakcijskih računov subjekta več kot 60 dni nepretrgoma oziroma več kot 90 dni pretrgoma.

Certifikat bonitetne odličnosti podeljuje skupina Bisnode d.o.o.. Certificiranje se osvežuje vsako leto, saj z novimi podatki izračunavamo, katera podjetja so najboljša. Podjetja tako lahko pokažejo, kako odlično so poslovala v določenem obdobju in kako so oplemenitila svoje delovanje.certifikata, zagotavlja njegovo primerno kredibilnost tako v domačem kot mednarodnem poslovnem okolju. Certifikat omogoča večjo prepoznavnost in hkrati spodbuja korekten poslovni bonton hkrati je tudi zelo verodostojno priznanje za preteklo delo in orodje za nadaljnji razvoj podjetja.

Capri

– Prosojne tkanine, ki namesto z vzorcem osvežijo prostor s svojo enobarvnostjo.
– Enostaven, vendar eleganten pogled.
– Prepuščajo veliko mero svetlobe.

Dimenzije roloja

Širina roloja
Višina roloja